Օգնություն

Պահանջարկվող տեղեկատվությունը գտնելու համար անհրաժեշտ է.


1. Ըստ համապատասխան օրենսգրքի պահանջարկվող հոդվածի որոնում իրականացնելու նպատակով անհրաժեշտ է մուտք գործել համակարգի <<ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ>> բաժինը: Էջի վերևի աջ անկյունում՝ որոնման դաշտում հարկավոր է նշել պահանջարկվող հոդվածը /թվերով/ և սեղմել Որոնում կոճակը /խոշորացույցի նշանի ներքո/:


2. Ըստ բովանդակության որոնում իրականացնելու համար հարկավոր է մուտք գործել համակարգի <<ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ>> բաժինը: Էջի վերևի ձախ անկյունում ընտրել համապատասխան օրենսգիրքը և սեղմել մկնիկի ձախ կոճակը: Համակարգը կառաջարկի օրենսգիրքի բովանդակությունը՝ բաժանած համապատասխան հատվածների, որոնցից Դուք կարող եք ընտրել Ձեր կողմից պահանջարկվող խնդրին համապատասխանողը: